• Fyrir gerð húsaleigusamninga um íbúðarhúsnæði er lágmarksþóknun kr. 34.600.- og er þá miðað við 2 tíma lögfræðivinnu. Innfaldar eru uppflettingar á vanskilaskrá.
  • Sé um aukaþjónustu að ræða, t.d könnun á skilvísi leigjenda og yfirlýsinga rum sjálfskuldarábyrgð, er tekin viðbótarþóknun sem miðast við kostnað og ofangreint tímagjald.
  • Fyrir leigusamninga um atvinnuhúsnæði er lágmarksþóknun kr. 56.000.-, þ.e. miðað er við 4 tíma lögfræðivinnu.
  • Þóknun fyrir uppsagnir, leigugreiðsluáskoranir, riftunaryfirlýsingar og þess háttar orðsendingar og tilkynningar er miðuð við tíma og tímagjald og er lágmarksþóknun kr. 10.600.- til 13.200.-
  • Fyrir rekstur útburðarmála er þóknun miðuð við tímagjald, kr. 13.200., með 50% álagi.